" საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პირველი პარლამენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო, ეროვნულ საკითხებზე"