საუბრები მუზეუმში

 

 

 2018 წლის 6 ნოემბერს  თელავის ისტორიული მუზეუმის  საკონფერენციო დარბაზში ჩატარდება საჯარო ლე...

06-11-2018

2019 წლის 14 თებერვალს ,თელავის ისტორიული მუზეუმის საკონფერენციო დარბაზში,მუზეუმის სამეცნიერო-საგ...

14-02-2018

თელავის ისტორიული მუზეუმში  2019 წლის 12 მარტს ჩატარდა სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე " საქართველო...

12-03-2018

2019 წლის 1 აგვისტოს, 15:00 საათზე, თელავის ისტორიული მუზეუმის საკონფერენციო დარბაზში, დამსწრე სა...

01-08-2019

2019წლის 20 მარტს თელავის ისტორიულ მუზეუმში, ,მუზეუმის სამეცნიერო- საგანმანათლებლო განყოფილებამ მ...

20-02-2019

2019 წლის3 აპრილს თელავის ისტორიულ მუზეუმში, სამეცნიერო და ფონდების განყოფილებამ ჩაატარა ღონისძიე...

03-04-2019

2019 წლის 2 მაისს თელავის ისტორიული მუზეუმის სამეცნიერო და ფონდის განყოფილების მიერ მოწვეულ იქნა ...

02-05-2019

2019 წლის 23 ივლისს, თელავის ისტორიულ მუზეუმში,საგანმანათლებლო პროგრამების მენეჯერმა თინათინ თუშა...

23-08-2019

ს.ს.ი.პ თელავის ისტორიული მუზეუმი 2019 წლის 17 ივნისიდან 30 ივნისის ჩათვლით, აქტიურად იყო ჩართული...

17-06-2019

2019 წლის 30 აგვისტოს, თელავის ისტორიულ მუზეუმში, ისტორიის დოქტორმა, პროფესორმა თენგიზ სიმაშვილმა...

30-07-2019