,,ერეკლე მეფის სახე მე19 საუკუნის ვერცხლის ჭურჭელის გაფორმებაში.''