ლექცია თემაზე - ,,მითოლოგიური ანდრეძი: მიწა-წყლის მოპოვება“