ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის ,იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის როფესორის მაყვალა მიქელაძის საჯარო ლექცია - ,,ქართული ენის რაობასა და ფუნქციებზე