თელავის ისტორიული მუზეუმი მასპინძლობს მოძრაობას ,,წამოდი თელავში