,,მშვიდობა ყოველთვის ლამაზია" მშვიდობის საერთაშორისო დღე მუზეუმში