,,დედის დღისადმი" მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია