ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე თელავის ისტორიულ მუზეუმში