მეფის სასახლე მემორიალს ორი მუდმივი საექსპოზიციო სივრცე შეემატა