,,არტ-მეგობრების“ ჯგუფის გამოფენა სახელწოდებით - ,,დაფერილი ფიქრები“