პატრიცია დელონის პერსონალური გამოფენა - ,,შენს საუფლოში გავბედე მოსვლა“