ნინო მრელაშვილის პერსონალური გამოფენა - " ისტორიული ფეხსაცმლის მოდელები გასული საუკუნიდან"