მუზეუმს გადმოეცა XI-XII საუკუნეების მონეტები ბიზანტიური, არაბული და ქართული ასომთავრული წარწერებით...