მუზეუმს გადმოეცა გიგოს გორაზე აღმოჩენილი ტყვიები ,თანდართული ისტორიებით