მუზეუმის ფონდს საჩუქრად გადმოეცა XIX საუკუნის მოწმობები - თავად-აზნაურთათვის წოდების მინიჭების შესახებ..