თელავის ისტორიულმა მუზეუმმა გამოსცა ფონდებში დაცული ვერცხლის უნიკალური ნივთების ბუკლეტი